Σκάλα Πρίνου to Θάσος

Driving clockwise around the island, I moved on from Skala Prinou to Thassos, the island’s main town.

Timing

00:00:00 Departure from Skala Prinou
00:07:07 Σκάλα Ραχωνίου – Skala Rachoniou
00:17:27 Θάσος – Thassos
00:20:52 Arrival at Thassos – Town Centre parking