Ποτός to Σκάλα Μαριών

A short drive from Potos to the village of Skala Marion, Island of Thassos, Greece – June 2019.

Timing

00:00:00 Departure from Ποτός / Potos
00:04:42 Λιμενάρια / Limenaria
00:15:46 Arrival in Σκάλα Μαριών / Skala Marion