Ηγουμενίτσα to Σταύρος

Arriving in Greece at the Port of Igoumenitsa, Epirus, and driving East East to Stavros, near Thessaloniki.

Part 1

00:00:00 ΗΠΕΙΡΟΣ/EPIRUS: Disembarkation from the ferry
00:02:50 Λιμάνι Ηγουμενίτσας / Port of Igoumenitsa
00:04:22 Αυτοκινητόδρομος-Motorway A2: Εγνατία Οδός-Egnatia Highway
00:35:51 Διόδια / Tolls
00:37:42 Stopping in Tyria to put a CD on (the radio signal constantly dropping in and out was winding me up!)
00:40:08 Rejoining the A2
00:55:10 Stopping for Breakfast

Part 2

00:00:00 Rejoining the A2
00:04:05 Διόδια / Tolls
00:33:08 ΘΕΣΣΑΛΙΑ/THESSALY
00:35:06 Διόδια / Tolls
00:42:01 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ/WESTERN MAKEDONIA
01:01:58 Another British car overtakes and the driver sticks his thumb up as he passes
01:06:30 Stopping at the services

Part 3

00:00:00 Rejoining the A2
00:29:27 Διόδια / Tolls
00:32:36 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ/CENTRAL MAKEDONIA
00:59:31 Stopping at the services

Part 4

00:00:00 Rejoining the A2
00:03:11 Αυτοκινητόδρομος-Motorway A1: Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι-Athens-Thessaloniki-Evzonoi
00:09:39 Διόδια / Tolls
00:18:07 Αυτοκινητόδρομος-Motorway A2: Εγνατία Οδός-Egnatia Highway
00:39:54 Διόδια / Tolls
00:43:43 Coming off the motorway to get petrol
00:50:36 Rejoining the A2
01:05:28 Exiting the motorway
01:09:36 Ρεντίνα-Rentina
01:15:31 Σταύρος-Stavros
01:18:51 Arrival at Stavros Beach